Bemutatkozás

Ez itt a Budapest Tánciskola Archívumának portálja, melyen az Archívum digitalizált anyagainak jelentős részét mutatjuk be.

Mi található az offline archívumban?

Az archívumi anyagok Angelus Iván szakmai tevékenységéhez kapcsolódó események, intézmények dokumentumai. Ez 1979-től, az Új Tánc Klub indulásától javarészt a kortárs tánc terén végzett munkájához kapcsolódó anyagokat jelenti. Az érintett intézmények: Kreatív Mozgás Stúdió (1983-1999), Budapest Tánciskola (1991-1998), Budapest Táncművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (1998-), Budapest Kortárstánc Főiskola (2004-). Vannak azonban korábbi dokumentumok is, melyek az Orfeo és Stúdió K színházi műhelyekben végzett tevékenységéhez kapcsolódnak, valamint szamizdatok, művészeti programok nyomtatványai is. A dokumentumok keletkezési ideje: 1960-as évek végétől máig. Az archívum folyamatosan bővül.

Milyen típúsú dokumentumokat őrzünk?

Levelek, meghívók, szórólapok, műsorfüzetek, próbanaplók, szövegkönyvek, plakátok, feljegyzések, fotók, mozgóképek, cikkek… Formátumok: nyomtatvány, gépelt és autográf iratok, Super8, VHS, miniDV, DVD, CD, flopy, bakelit, hangkazetta, dia…

Mi található jelenleg az online digitális archívumban?

Az online digitális archívumban jelenleg elérhető dokumentumok túlnyomó többsége az 1980-as években keletkezett. Az anyag legnagyobb része a Kreatív Mozgás Stúdió 1983-as megalakulása és a Budapest Tánciskola 1991-es indulása közé esik. Az ezt megelőző időszakból az 1979-ben induló Új Tánc Klub, majd az 1983-ig több helyszínen megvalósuló oktatási és előadói tevékenységek dokumentumai is elérhetők.
A digitalizált archívumi anyagok alapján körvonalazódik a Kreatív Mozgás Stúdió szakmai profilja, valamint Angelus Iván alkotói tevékenysége is. Azonban hangsúlyozzuk, hogy célunk nem a Stúdió történetének hiánytalan közreadása volt, hanem az archívumi anyagok minél teljesebb körű bemutatása. Az itt közölt eseményeken túl biztos, hogy voltak még olyanok, melyekről nem maradt fönt dokumentum.
Jelen ismereteink szerint teljesnek mondható Angelus Iván alkotóként való bemutatása 1991-ig. Szintén teljes a Stúdió rendszeres óráinak, valamint a nyári és téli tánctanfolyamok programjának bemutatása.

Milyen típusú dokumentumok és milyen mértékben érhetők el a digitális archívumban?

A fenti időszakra vonatkozólag a szórólapok, plakátok, műsorfüzetek és cikkek közzététele során a teljességre törekedtünk. Ez nagyságrendileg 600 nyomtatvány és 140 cikk közzétételét jelenti.

A mozgófilmek tekintetében a digitalizált 170 órányi felvételből 120 órányit tettünk elérhetővé. Alapvetően itt is a teljességre törekedtünk. A többi vagy nem ebből az időszakból való, vagy olyan próba- ill. órafelvétel, ami megítélésünk szerint nem mutat többet a már publikált anyagoknál.

Hogyan rendszereztük a dokumentumokat?

A digitális archívumban jelenleg 48 bejegyzés található. Többnyire minden bejegyzéshez készült az adott eseményről szóló rövid leírás, mely részben az esemény, részben az archiválás körülményeiről szól.

Három nagy kategóriába soroltuk a bemutatott szakmai eseményeket:

Előadások: Itt nem csak színházi térben megvalósuló előadást, hanem minden olyan alkotás (pl. film) megtalálható, melynek létrehozása a KMS-hez és/vagy Angelus Ivánhoz kapcsolódik. Itt vannak a nyári tánctanfolyamokhoz kapcsolódó táncversenyek, ill. szemlék is, valamint a Budapest Tánciskola házi bemutatói.

Kurzusok: Oktatási tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok. A KMS megalakulása előtti időszak (1979-1983) kurzusai külön bejegyzést kaptak. A KMS-ben tartott állandó órákat, éves órarendeket egy bejegyzésbe vettük (1983-1991). A KMS időszakából a vendégtanárokat és alkalmi kurzusokat egy bejegyzésben névsorba szedtük. A nyári és téli tánctanfolyamok külön-külön bejegyzésbe kerültek.

Klubélet: A KMS-ben befogadott programok meghívott vendégekkel (koncertek, előadások, kiállítások, beszélgetések), valamint külső helyszínen megvalósuló, KMS-hez kapcsolódó programok.

Minden adatot az archívumban található dokumentumok alapján közöltünk. Ahol hiányosságot vagy ellentmondást láttunk, más forrásokból is igyekeztünk kiegészíteni, ill. feloldani. Bizonyára lehetnek hibák. Ha valaki észlel ilyet, szívesen vesszük a segítséget.

Az Archívum története

Az Archívum dokumentumainak előrendezését a 2016-ban kezdtük meg az OTKA K115676 számú kutatás keretében. 2018-ban a Kreatív Mozgás Stúdió és a Budapest Tánciskola megalakulásával kapcsolatos forrásokat Péter Petra publikálta itt.

2018-ban kaptunk támogatást az NKA-tól digitalizálásra és online elérhetővé tételre. Ekkor gyorsult fel a dokumentumok ilyen szempontból való rendszerezése. 2018 év végén – a Budapest Kortárstánc Főiskola által használt területek csökkentése miatt – az épületen belül egyre kisebb helyekre költöztettük az archívumot, ugyanakkor a kipakolás során rengeteg anyag került elő. Megduplázódott a 2016-ban ismert dokumentum mennyiség. A pályázat lehetővé tette munkatársak bevonását, a munka felgyorsulását. Az anyagok közül sok olyan dokumentumot (szórólapok, plakátok) átadtunk a PIM-OSZMI Táncarchívumának, melyekről úgy láttuk, nem kapcsolódnak a KMS tevékenységéhez. Nekik adtuk át a Kortárs Táncszínházi Egyesület teljes iratanyagát is. Az Archívum nyilvános bemutatkozása a Budapest Kortárstánc Főiskola MU Színház-beli Műhelyhét keretében 2019. március 27-30. között történt.

További forrásoktól és kapacitásoktól függően a munkát folytatjuk. A következő fázisban a több száz fotó feldolgozását tervezzük.