1984 I. Budapesti Új Tánc Verseny

A verseny időpontja: 1984. augusztus 19. 19:00
Helyszín: Szkéné Színház, Budapest XI., Műegyetem rkp. 3.

Az Új Tánc Verseny rendezvények mindig a nyári tánctanfolyamokhoz kapcsolódtak. A nemzetközi zsűri tagjai a tanfolyamon tanító tanárok, valamint Fuchs Lívia tánctörténész és Angelus Iván, a versenyt meghirdető Kreatív Mozgás Stúdió egyik alapítója. A rendezvény célja az volt, hogy szakmai nyilvánosságot biztosítson a korszerű táncművészetet művelők számára.

A zsűri tagjai:
Gayle McKinney, Donald M. Griffith, Milagros Desdunes, Wilhelm Carlsson, Tom Fjordefalk, Fuchs Lívia, Angelus Iván

Díjak:
– Fődíj
– A legizgalmasabb kísérlet díja
– Közönségdíj

Díjazottak:
Nagy József: Böjtutó
Rókás László és barátai, kor. Hudi László: Cím nélkül
Ábrahám Erzsébet és Goda Gábor: Déja vu (közönségdíj)

Az I. Budapest Új Tánc verseny szórólapja

“A kurzus sikerrel zárult, a meghirdetett koreográfusversenyre is többen beneveztek (…) Angelus Iván szerint »komolytalan produkció nem is született. S bár igaz, korszakalkotó sem, az előzetesen kiírt mindhárom díjat ki lehetett adni a nevezettek között«”.
Kaán Zsuzsa: A Stúdió K-tól a Kreatív Mozgás Stúdióig és tovább…, Népszava, 1984.09.06., 6. old.

“Az I. Budapesti Új Tánc Verseny zsűrije a groteszk iránt fogékony amatőr mozgásszínházi csoport – Rókás László és barátai – zajokra komponált, s a köznapi mozdulatokból és viselkedésekből kialakított jelenete mellett a párizsi American Centerben tanító jugoszláviai Nagy József egyéni mozgásnyelvű szólótáncát jutalmazta a kiírt két díjjal. A tanfolyam és a verseny egyaránt azt bizonyította, hogy egyre nehezebb határvonalat húzni tánc és színház, balett és modern tánc közé – hogy a testművészetekben is az alkotói és előadói többnyelvűség válik természetessé. Vagy legalábbis kellene, hogy mielőbb azzá váljék”
F.L.: Tánc – színház – pantomim, Film Színház Muzsika, 1984.10.13., 28. évf./41. szám, 16-17. old.

“A koreográfus versenyen a Szkéné színházba zsúfolódott nézősereg és az öt fős zsűri nyolc nevező kilenc művét láthatta. Ha kilenc kompozícióból kettő igazán jó, akkor az nagyon kedvező arány! Ezen az első Új Tánc versenyen pedig akadt két izgalmas kompozíció. Mellettük a zsűri még kettőt talált dicséretre érdemesnek. A két díjazott, Nagy József, a párizsi American Center fiatal tanára, és a Rókás László és barátai névvel fellépő amatőr mozgásszínházi csoport – két ellentétes mozgásvilágot hozott. Nagy József a Böjtutóban szinte végiglebegte a testével meghúzott diagonált, miközben karjainak és csupasz felsőtestének kanyargó mozgása diszítette puritán lábmunkáját. A Rókás László-féle csoport ruhasuhogásra és a levegővétel zajára adta elő a Cím nélkül című etűdöt (kor.: Hudi László).”
Fuchs Lívia: Budapesten először…, Táncművészet, 1984/10. szám, 29. old.

“Épp ebben az évadban kapcsolódott be a budapesti táncképzésbe a Kreatív Mozgás Stúdió, mely a nyári nemzetközi tanfolyam és koreográfusverseny elindítása mellett avval is biztat, hogy otthont ad egy-egy vendégművésznek, hiszen máris módot adott a japán Min Tanaka fellépésére.”
Fuchs Lívia: Az 1983/84-es táncévad Magyarországon, Táncművészet, 1984/11. szám, 5-8. old.