2021–2022 Mozgásban a Budapest Tánciskola

Budapest Galéria, 2021. október 22. – 2022. január 9.

Kurátorok: Szegedy-Maszák Zsuzsanna, Százados László, Péter Petra

A kiállítás egy magát időről időre újra átformáló – a magyarországi kortárstánc életet a mai napig meghatározó – intézmény 1970-es évek végén kezdődő történetét idézi meg, akkori és mai szemmel is emblematikusnak ítélt előadások révén. Az e történetben megnyilvánuló folytonosság az intézményi megújulások sorozatának és Angelus Iván alapítói-vezetői szerepének köszönhetően hozzájárul mind a jelen, mind az elmúlt negyven év kulturális változásainak értelmezéséhez egy olyan művészeti ág produkcióin keresztül, amely egyrészt közösség alapú, másrészt amelyben az áthagyományozásra használt médium maga az emberi test. A kulturális élet peremvidékén egyensúlyozó intézmény negyven éves története – a meg nem valósult tervekkel kontrasztban – egyedi fényben láttatja a szocializmus utolsó évtizedének és a rendszerváltás utáni Magyarország kultúratámogatási közegét.

Magyarországon a 20. század eleji és a két világháború közötti klasszikus avantgárd korszak viszonylag élénk mozdulatművészeti életének továbbélését a hivatalos állami kultúrpolitika – az 1948. évet követően – tulajdonképpen ellehetetlenítette. Az ezt követő évtizedekben majdhogynem kizárólag a klasszikus balett és a színpadi művészetté emelt néptánc kaphatott bármiféle támogatást. A mozdulatművészeti hagyomány magánlakásokban, illetve „átnevezve” (esztétikus testképzés, művészi torna) maradhatott fenn elszigetelten. Az egyéni kifejezést hangsúlyozó, vagyis a klasszikus balettől nemcsak formakincsében, hanem szemléletmódjában is eltérő szabad tánc képviselői, Szentpál Olga, Dienes Valéria vagy Madzsar Alice műhelyszerű munkája és pedagógiai tevékenysége itthon szinte teljesen elfelejtődött. Ebből adódóan az 1980 körül feléledő, a korszerű kifejezési és tánctechnikai formák iránt fogékony fiatal generáció elsősorban külföldön keresett inspirációt és ösztönzést, és bár gyakran indirekten, de elsősorban az amerikai modern és posztmodern tánchoz kötődött. A magyarországi új tánc mozgalom legelső megnyilvánulása az Angelus Iván és Kálmán Ferenc által 1979-ben indított Új Tánc Klub, majd az ebből kifejlődő Kreatív Mozgás Stúdió, mely utóbbi a mozgással és tánccal kapcsolatos kreativitás fejlesztését tűzte ki célul, minden szinten (műkedvelő és hivatásos) és egyben minden korosztály (gyerek, tinédzser, felnőtt) számára. A Kreatív Mozgás Stúdió szűkebb értelemben táncoktatással foglalkozott, de tevékenységét kiterjesztette a különböző művészeti ágak együttműködését ösztönző produkciók létrehozására és bemutatására, valamint nyilvános kulturális események (koncertek, előadások, kiállítások) szervezésére is. Angelus meghatározása szerint:

„a mozgásszínházra irányuló munkánk számos szélesebb körben is felhasználható eredménnyel jár, elsősorban a koncentrációs és kooperációs képességek fejlesztése és a felszabadult, autonóm, kreatív, mozgásos magatartás kialakításában.

Az 1979-ben alapított Új Tánc Klub egyrészt mozgáskutatási műhelyként működött, másrészt a vasfüggönyön keresztül, a hivatalos csatornákon át nem jutó korszerű táncformákat volt hivatott megismertetni az érdeklődőkkel, filmvetítések, szakmai előadások, külföldi tapasztalatokról való beszámolók révén. Az alapítók nem vettek részt hivatásos táncművész képzésben: Angelus Iván színházi (Stúdió K), Kálmán Ferenc pantomimes (Domino Pantomim) múlt után fordult a táncművészet felé. Mivel szűkösnek érezték a korabeli hazai lehetőségeket a táncot korszerű színházi formaként elképzelő szemléletük közvetítéséhez, saját táncstúdiót nyitottak, amelyet gazdasági munkaközösségként működtettek. 1983-ban saját forrásból, OTP-hitelből és magánkölcsönből újítottak fel Újlipótvárosban egy alagsori régi tornatermet, mely Kreatív Mozgás Stúdió néven túlélte a rendszerváltást is, 1999-ben költözött, akkor már Budapest Táncművészeti Szakközépiskolaként az óbudai régi Goldberger textilgyárba, ahol – 2005 óta Budapest Kortárstánc Főiskolaként – ma is működik. A nappali tagozatú, hivatásos táncosok képzését célul kitűző oktatás 1991-ben indult el Angelus Iván koncepciója alapján, azon a szakmai-pedagógiai bázison, mely a Stúdió addigi évtizednyi munkájából kikristályosodott. A folyton változó kulturális és oktatáspolitikai környezetben az intézmény is állandó megújulásra kényszerült: a nyolcvanas és kilencvenes éveket jellemző, több művészeti ágat is befogadó, szubkulturális és kísérleti kezdeményezéseket is becsatornázó, klubszerű programok helyét a kétezres évekre átvette a táncoktatás teljes palettája: alapfokú, középfokú, majd felsőfokú képzéseket kínálva. A Budapest Tánciskola – mely név alatt ma már mindezeket az intézményeket értjük – a saját eszközkészletüket kialakító művészeket képez, akik táncosként, táncpedagógusként, koreográfusként, társulatvezetőként külföldön vagy itthon szélesítik a kortárs táncművészetet művelő, alakító és tanító szakemberek körét.

A több mint négy évtized dokumentációs műfajokban, médium-felhasználásban is megnyilvánuló kreativitása egy sűrű, tárgyakat, szövegeket, bemutatási módokat kombináló „tanulmányi kiállítás”-jellegű bemutatóra ad lehetőséget. A belső teremsor, kronologikusan haladva – a rendelkezésre álló archívumi anyagok gazdagságát és a térbeli korlátokat is figyelembe véve – három fontos táncprodukció bemutatása köré szervezve bontja ki az intézmény történetének három különböző időszakát. Az 1982-es Tükrök, melyet sokan az első magyarországi független táncelőadásnak tartanak, az Új Tánc Klubban elindult mozgáskutatási műhelymunkára épült. A következő évben megnyílt Stúdióban meginduló rendszeres táncórák és külföldi vendégoktatók ismétlődő meghívásának nem rejtett célja a társulatépítés volt. Noha társulat nem jött létre, a külföldön és Magyarországon is többször előadott, 1987-ben bemutatott Rozmár-bál című szóló kapcsán szembetűnő az az egyre szélesebbre kiterjedő kapcsolati háló, melynek jóvoltából, a sokszor összművészeti produkcióban gondolkozó Angelus a kortárs művészeti eseményeknek és rendezvényeknek otthont adó szinte valamennyi fővárosi helyszínen megfordult, miközben televíziós, valamint film-, zene- és képzőművészeti együttműködésekben is részt vett. A hivatásos iskola időszakának produkciói közül a közel három évtizeden keresztül, minden alkalommal azonos tér–idő-szerkezetben, de más mozdulatsorokkal színpadra vitt, először 1992-ben bemutatott Kilences szemlélteti az emberi testnek mint hordozó médiumnak a tudásátadásban játszott szerepét: a kilenc fénykörben mozgó táncosok egymásnak adják át az általuk kitalált mozdulatsorozatot. Itt színpadon láthatjuk azt a sajátos viszonyt, amely már a 80-as években meghatározta a Kreatív Mozgás Stúdió pedagógiai rendszerét és a Budapest Kortárstánc Főiskolán jelenleg is folyó munkának egyaránt alapvetése: a tanító és a tanítvány kölcsönösen tanulnak egymástól. A belső teremsor történeteit egy film- és videóválogatás, illetve a folyosói rész idővonala, és a meg nem valósult tervekből kirajzolódó „alternatív” intézménytörténet kíséri, egészíti ki.

A kiállítás programjai

Megnyitó: 2021. október 21.
megnyitó performansz: Vadas Zsófia Tamara, Vass Imre és Porteleki Áron

Tárlatvezetések:
október 30. – Fuchs Lívia: Emlék – képek
november 13. – Zsuzsa Szegedy-Maszák – guided tour in English by the curator.
november 20. – Péter Petra
november 27. – Angelus Iván: Kedvenc apró részletek
december 4. – Fuchs Lívia: Emlék – képek
december 11. – Szegedy-Maszák Zsuzsanna és Százados László
január 8. – Angelus Iván: Még meg nem valósult tervek

Tárlatvezetések csoportoknak:
november 3. 10:15 – Fuchs Lívia – Magyar Táncművészeti Egyetem Modern tánc osztály
november 4. 16:00 – Péter Petra – Károli Közösségi Napok/Tréninghét keretében
november 12. 11:00 – Fuchs Lívia tárlatvezetés – Free-SZFE
november 19. 14:00 – Péter Petra – Károli Gáspár Református Egyetem tánc- és mozgásszínház kurzus
november 23. 16:00 – Szegedy Maszák Zsuzsa, Százados László, Péter Petra, Gadó Flóra – ELTE – Aktuális kiállítások kurzus (Lemondtuk.)
november 24. 15:30 – Angelus Iván – BKTF tanári MA I.és II. csoportos látogatás, tárlatvezetés, feladatlap készítés előkészítése
december 2. 12:00 – Péter Petra – BailArt Tánciskola
december 4. 11:30 – Fuchs Lívia, tánctörténész – fizikai színházi rendező-koreográfus szak
december 8. 10:00 – Farkas Kámea – Premier szakgimnázium 9. évfolyam
december 14. 10:00 – Farkas Kámea – Premier szakgimnázium 11.-12. évfolyam
december 16. 12:00 – Péter Petra – Premier tánciskola
december 14. 16:00 – Lőrinc Katalin – MTE csoport

Én úgy emlékszem…
október 30. 16:00 – Bakó Tamás
november 13. 16:00 – Szemző Tibor
november 20. 16:00 – Lőrinc Katalin
november 27. 16:00 – Reidl Kamilla és Füsi (Sárai) Gyöngyi
december 4. 16:00 – Petrovics Sándor 
december 14. 16:00 – Hód Adrienn
december 21. 16:00 – Angelus Hanna és Maya
december 28. 16:00 – Szauder Dávid, 16:30 – Baktay Anna-Réka

Mozgasban_Final_A4

Leporello_hun_press

jpg2pdf

idovonal_press

Mozgásban a Budapest Tánciskola, Budapest Galéria, 2021. október 22. – 2022. január 9.
Mozgásban a Budapest Tánciskola, Budapest Galéria, 2021. október 22. – 2022. január 9.

„Négy aprócska, szobaméretű terem és egy hosszú, vékony folyosó – ebbe a szűk térbe szorul az a korlátokat nem ismerő szellemi tágasság, amit közvetett és közvetlen előzményeivel az Angelus Iván alapította Budapest Tánciskola bő négy évtizedes múltja fémjelez. A Budapest Galéria Lajos utcai épületében járunk, a Mozgásban című tárlaton, egy kőhajításnyira az egykor csak Goli Tánchelyként emlegetett iskola Perc utcai főhadiszállásától…”
Králl Csaba: Visszafejtés. Műbírálat – Tánc, 2022.01.14., 66. évf./ 2. szám

„Már első pillantásra szembeötlő, hogy itt az egyes do­kumentumokat és dokumentumcsoportokat kísérő kurátori szövegek a vizuális elemekkel egyenrangú szerepet kapnak, kifejezett cél a történeti ív, a recepciótörténet, a társművészeti kontextus minél pontosabb kirajzolása és képbe hozása (ami a hely méreteit tekintve bravúros vállalkozás). A termeken sorrendben haladva lineáris narratívát kapunk, de a hetve­nes-nyolcvanas évek underground kultúrájának hálózatossá­ga miatt számos „kijáratot”, csomópontot is felkínál a tárlat.”
Schuller Gabriella: Megtapasztalás, kontextus. Színház, 55. évf./1.szám, 33-36.o.

„A Kreatív Mozgás Stúdióba (KMS) az 1980-as években táncoslegendák érkeztek a világ minden tájáról tanítani, miközben a műhely életre hívóinak művészi és tanítói tevékenységét a hivatásos táncművészet hazai színterein ignorálták. A KMS korabeli atmoszféráját október 21. és január 9. között a Mozgásban című kiállítás idézi meg a Budapest Galériában.”
Balázs Zsuzsanna: Így táncolt be a szocializmusba a modern mozgás. 24.hu, 2021.10.16.

„Az emeleti termekben látható Mozgásban. A Budapest Tánciskola című tárlat az Angelus Iván nevéhez fűződő intézmény több, mint negyvenéves történetét mutatja be három meghatározó előadáson – Tükrök (1982), Rozmár bál (1987), Kilences (1992) – keresztül.”
Tamás Dorottya: A test felszabadításának gyakorlatai, Artmagazin.hu, 2021.11.11.