Bemutatkozás

Ez itt a Budapest Tánciskola Archívumának portálja, melyen az Archívum digitalizált anyagainak jelentős részét mutatjuk be.

Mi található az offline archívumban?

Az archívumi anyagok Angelus Iván szakmai tevékenységéhez kapcsolódó események, intézmények dokumentumai. Ez 1979-től, az Új Tánc Klub indulásától javarészt a kortárs tánc terén végzett munkájához kapcsolódó anyagokat jelenti. Az érintett intézmények: Kreatív Mozgás Stúdió (1983-1999), Modern Tánciskola (1990-1991), Budapest Tánciskola (1991-1998), Budapest Táncművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (1998-2022), Budapest Kortárstánc Főiskola (2004-). Vannak azonban korábbi dokumentumok is, melyek az Orfeo és Stúdió K színházi műhelyekben végzett tevékenységéhez kapcsolódnak, valamint szamizdatok, művészeti programok nyomtatványai is. A dokumentumok keletkezési ideje: 1960-as évek végétől máig. Az archívum folyamatosan bővül.

Milyen típúsú dokumentumokat őrzünk?

Levelek, meghívók, szórólapok, műsorfüzetek, próbanaplók, szövegkönyvek, plakátok, feljegyzések, fotók, mozgóképek, cikkek… Formátumok: nyomtatvány, gépelt és autográf iratok, Super8, VHS, miniDV, DVD, CD, flopy, bakelit, hangkazetta, dia…

Mi található jelenleg az online digitális archívumban?

Az online digitális archívumban jelenleg elérhető dokumentumok túlnyomó többsége az 1980-as években keletkezett. Az anyag legnagyobb része a Kreatív Mozgás Stúdió 1983-as megalakulása és a Budapest Tánciskola 1991-es indulása közé esik. Az ezt megelőző időszakból az 1979-ben induló Új Tánc Klub, majd az 1983-ig több helyszínen megvalósuló oktatási és előadói tevékenységek dokumentumai is elérhetők.
A digitalizált archívumi anyagok alapján körvonalazódik a Kreatív Mozgás Stúdió szakmai profilja, valamint Angelus Iván alkotói tevékenysége is. Azonban hangsúlyozzuk, hogy célunk nem a Stúdió történetének hiánytalan közreadása volt, hanem az archívumi anyagok minél teljesebb körű bemutatása. Az itt közölt eseményeken túl biztos, hogy voltak még olyanok, melyekről nem maradt fönt dokumentum.
Jelen ismereteink szerint teljesnek mondható Angelus Iván önálló alkotóként való bemutatása 1991-ig. Szintén teljes a Stúdió rendszeres óráinak, valamint a nyári és téli tánctanfolyamok programjának bemutatása.

Milyen típusú dokumentumok és milyen mértékben érhetők el a digitális archívumban?

A fenti időszakra vonatkozólag a szórólapok, plakátok, műsorfüzetek és cikkek közzététele során a teljességre törekedtünk. Ez nagyságrendileg 600 nyomtatvány és 160 cikk közzétételét jelenti.
A mozgófilmek tekintetében a digitalizált 170 órányi felvételből 120 órányit tettünk elérhetővé. Alapvetően itt is a teljességre törekedtünk. A többi vagy nem ebből az időszakból való, vagy olyan próba- ill. órafelvétel, ami megítélésünk szerint nem mutat többet a már publikált anyagoknál.
2021-ben tovább bővült az adatbázis a fotóarchívum anyagaival. Nagyságrendileg 1500 fotót digitalizáltunk, melyből 1200-at közreadunk, a többi nagyítás vagy duplum.

Hogyan érdemes keresni az oldalon?

Az ajánlott keresési taktikákról a keresés menüben olvashatsz.

Hogyan rendszereztük a dokumentumokat?

A digitális archívumban jelenleg kb. 60-70 bejegyzés található. Többnyire minden bejegyzéshez készült az adott eseményről, eseményekről szóló rövid leírás, mely részben az esemény, részben az archiválás körülményeiről szól. Három nagy kategóriába soroltuk a bemutatott szakmai eseményeket:
Előadások: Itt nem csak színházi térben megvalósuló előadást, hanem minden olyan alkotás (pl. film) megtalálható, melynek létrehozása a KMS-hez és/vagy Angelus Ivánhoz kapcsolódik. Itt vannak a nyári tánctanfolyamokhoz kapcsolódó táncversenyek, ill. szemlék is, valamint a Budapest Tánciskola házi bemutatói és előadásai.
Kurzusok: Oktatási tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok. A KMS megalakulása előtti időszak (1979-1983) kurzusai külön bejegyzést kaptak. A KMS-ben tartott állandó órákat, éves órarendeket egy bejegyzésbe vettük (1983-1991). A KMS időszakából a vendégtanárokat és alkalmi kurzusokat egy bejegyzésben névsorba szedtük. A nyári és téli tánctanfolyamok külön-külön bejegyzésbe kerültek. A kreatív gyerektánc óráknak is külön bejegyzést hoztunk létre, bár ez a képzés is az állandó órák keretében folyt.
Klubélet: A KMS-ben befogadott programok meghívott vendégekkel (koncertek, előadások, kiállítások, beszélgetések), valamint külső helyszínen megvalósuló, KMS-hez kapcsolódó programok.
Minden adatot az archívumban található dokumentumok alapján közöltünk. Ahol hiányosságot vagy ellentmondást láttunk, más forrásokból is igyekeztünk kiegészíteni, ill. feloldani. Bizonyára lehetnek hibák. Ha valaki észlel ilyet, szívesen vesszük a segítséget.

Az Archívum története

Az Archívum dokumentumainak előrendezését a 2016-ban kezdtük meg az OTKA K115676 számú kutatás keretében.
2018-ban kaptunk támogatást az NKA-tól digitalizálásra és online elérhetővé tételre. Ekkor gyorsult fel a dokumentumok ilyen szempontból való rendszerezése. 2018 év végén – a Budapest Kortárstánc Főiskola által használt területek csökkentése miatt – az épületen belül egyre kisebb helyekre költöztettük az archívumot, ugyanakkor a kipakolás során rengeteg anyag került elő. Megduplázódott a 2016-ban ismert dokumentum mennyiség. A pályázat lehetővé tette munkatársak bevonását, a munka felgyorsulását. Az anyagok közül sok olyan dokumentumot (szórólapok, plakátok) átadtunk a PIM-OSZMI Táncarchívumának, melyekről úgy láttuk, nem kapcsolódnak közvetlenül a KMS tevékenységéhez. Nekik adtuk át a Kortárs Táncszínházi Egyesület teljes iratanyagát is. Az Archívum első offline nyilvános bemutatkozása a Budapest Kortárstánc Főiskola MU Színház-beli Műhelyhét keretében 2019. március 27-30. között történt. 2021. október 22. és 2022. január 9. között a Budapest Galériában mutattunk egy nagyobb merítést az archívumi anyagokból Mozgásban a Budapest Tánciskola címmel.
2021-től az EMMI támogatásával folytatjuk a munkát a Budapest Tánciskola, Budapest Táncművészeti Szakközépiskola és Budapest Kortárstánc Főiskola előadásainak – 1991 és 2021 közötti időszak – feldolgozásával.

Publikációk

Források a Budapest Tánciskola Archívumából.  Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez III. Magyar Táncművészeti Főiskola, 2018. 207-253.
Mátyus Aliz: Vállalkozás. Beszélgetés Angelus Ivánnal, a Kreatív Mozgás Stúdió vezetőjével. 1987. augusztus.
A Kreatív Mozgás Stúdió megalakulásának dokumentumai:
Angelus Iván kézirata 1984-85 körül,
Részletek a Kreatív Mozgás Kutató és Fejlesztő Gazdasági Munkaközösség Társasági Szerződéséből, 1983.
Hivatásos előadóművész igazolványok, 1980-1981.
Kálmán Ferenc visszaemlékezése, 2018.
A Budapest Tánciskola alapításának szakmai dokumentumai, tervezetei, 1990-1992.
– Útmutató a Budapest Tánciskola használatához kiegészítésre szoruló vázlatos vitaanyag, 1995.
Angelus Iván visszaemlékezései a magyarországi kortárstánc oktatás intézményesülési folyamatára az 1980-as és 1990-es években. Egy 2016 nyarán készült interjú részletei.

Források a Budapest Tánciskola Archívumából. Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez IV, szerkesztette Tóvay Nagy Péter, Magyar Táncművészeti Egyetem, 2020, pp. 154–166.
Angelus Iván levele a Palucca Iskolának, 1980.
Angelus Iván: Rövid tájékoztató a kreatív mozgás kísérletről, 1982.
A Kreatív Mozgás Stúdió igazolása útlevél átvételéről, 1984-1985 körül.
A Palucca Iskola levele Angelus Ivánnak, 1985.
Modern Tánc Iskola – Munkaterv és költségvetés 1991/1992, 1992.
Bretus Mária levele Angelus Ivánnak, 1991.
Levélváltás a Goethe Intézet, Angelus Iván és Malou Ariadou között, 1991-1992.
Angelus Iván levele Budapest Főváros Önkormányzatához, 1992.
Fodor Antal észrevétele a modern-kortárs táncos szakképzés tervezetéhez, 1998.

Három beszélgetés a Kreatív Mozgás Stúdióról Angelus Ivánnal és Kálmán Ferenccel, in Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez IV, szerkesztette Tóvay Nagy Péter, Magyar Táncművészeti Egyetem, 2020, pp. 138–153.

A BTA forrásanyagait felhasználó publikációk:
Péter Petra: Az első magyar független kortárstánc előadás Philther-módszer szerinti elemzése: Angelus Iván: Tükrök (1982), in Táncművészet és Tudomány XII., Magyar Táncművészeti Egyetem, 2020, 177-182.
Péter Petra: Kreatív Mozgás Stúdió: Egy alternatív (tánc)művészeti klub az államszocializmus utolsó évtizedében, in Tánctudományi Tanulmányok 2020-2021, Magyar Táncművészeti Egyetem, 2021, 99–156.
Gál Eszter: Kontaktimprovizáció Magyarországon (1986–2016), in Theatron 15, 2. sz. (2021): 77–89.

Amennyiben tudomása van további publikációkról, melyek az Archívum forrásait használják, kérjük, írjon a budapest.tanciskola.archivum@gmail.com címre!